Livsbrunnen har sedan 2017 en filial i Dalarna. Två gånger per år arbetar jag i Falun, i ett samarbete med Falu Lasarett, och anordnar då också kursdagar runt om i Dalarna. En duktig instruktör som är stationerad i Falun håller i verksamheten i mellanperioderna. Hennes namn är Mariett Pappila och hon kan kontaktas på e-post: systermariett@hotmail.com.