Livsbrunnens ettåriga utbildning ger goda teoretiska kunskaper och en bred praktisk bas. Den är främst för egen utveckling/eget bruk, men lägger samtidigt grunden för dig som vidareutbilda dig till instruktör. Innehållet:

 • Meditation i praktik och teori (bl. a. om meditationen som redskap för spirituell utveckling, om dess förmåga att läka kroppen och transformera om själen och om det holistiska tänkande som ligger till grund för all spirituell träning).
 • Qigong: Ma Bu (stående, passiv meditation), Smiling Heart qigong, Ba Duanjin qigong (”De åtta silkesbrokaderna”) steg 1-2, Aromaqigong, Hälsoqigong, Taoist temple seated qigong.
 • Tai chi: introduktion till 24-formen. Mer information om utbildningens tai chi-del hittar du nedan under rubriken ”Qigong och tai chi/taiji”.
 • Klassisk buddhistisk mindfulness, steg 1-3.
 • Energimeridianer och akupunkturpunkter (grunder i TCM, Traditionell kinesisk medicin)

———-

Om du sedan vill bli meditations- och qigonginstruktör kommer vi att arbeta tillsammans för att du ska hålla en hög nivå såväl praktiskt och teoretiskt som pedagogiskt. I idealfallet behärskar du ett antal sinsemellan mycket olika qigongvarianter samt har en bred och relativt djup teoretisk bas som kommer till nytta främst när du lär ut meditation (i första hand kunskaper inom taoism och buddhism, men även allmänspirituella kunskaper). I detta skede är det viktigt att du har kontroll på din egen spirituella process och ditt fortskridande, då detta är grunden till att du kan hjälpa andra.

Vidareutbildningen sker under minst 6 månader med intensifierat hemarbete (längden beror på vilken studietakt du väljer och hur många och vilka qigongformer du väljer att examinera). Grunden är träffar månadsvis, 4 timmar per gång. Du examinerar dig i valfria qigongformer (examineringen sker successivt). Du lär dig också ytterligare qigongformer, om du önskar, samt breddar och fördjupar din kunskapsbas inom både kinesisk filosofi och det allmänspirituella området. Detta sker genom våra träffar, litteratur och instuderingsfrågor. Det kan också bli aktuellt att du träffar en grupp och lär deltagarna en qigongform (eller hjälper dem vidare i en form som de redan tränar) eller lär dem hur de ska meditera och berättar om meditationens effekter och mål.

Utbildningens upplägg

De olika delarna i utbildningen följer på varandra i naturlig ordning. Nedan presenteras de i följd. (Du kan läsa mer om respektive område under länken Kunskapsbanken.)

Meditationskunskap

Meditation är grunden till vår fysiska, mentala och spirituella utveckling. Meditationspraktiken är inte något som man blir ”färdig” med efter en viss tids utövande, utan är en livslång resa – som är kolossalt spännande! Du kommer med tiden att lära känna både kropp, sinne, ande och omvärld på helt nya sätt. Under denna del av utbildningen bekantar du dig med zenbuddhistiskt influerad meditationsteknik där vi strävar mot allt mer ökad koncentration samt tankefrihet. Den som vill kan också arbeta med s k kontemplationer – tankeövningar som avser att förfina vårt spirituella tänkande.

Basen i teoridelen är meditationens potential att förändra individen, hur förändringar är möjliga och vilka förändringar som sker. Vi kommer också att bekanta oss med taoismens, buddhismens och zenbuddhismens filosofier och kosmologier. Under utbildningsåret kommer vi ofta att återvända till dessa teman eftersom det kommer att hända mycket med var och en som gör meditationen till en rutin.

Qigong och tai chi/taiji

När du utövar qigong arbetar du med din och omgivningens energi, ofta genom långsamma rörelser som utförs koncentrerat. Den fysiska aspekten är emellertid bara en del av qigong; även den spirituella utvecklingen är väsentlig. En ökad medvetenhet om universums cykler och en kraftfull kontakt med naturen är vanliga effekter av qigongträning. Dessutom: eftersom du fokuserar på att känna och hantera energi kommer du att öka din medvetenhet om denna och förståelsen för att energi är, och betyder, allt i vår värld.

Teorin i denna del består i att du får kunskap om qi som begrepp, om qigongens historia samt om dess olika indelningsgrunder.

Tai chi (taiji) betraktas ibland som en särskild form av qigong och är ett mycket bra verktyg för utveckling av koncentration, koordination, balans, kroppshållning och benstyrka. Tai chi är krävande men ger väldigt mycket tillbaka. Vi kommer att gå igenom den så kallade 24-formen, en av de mest spridda formerna.

Tai chi är en utpräglad steg för steg-aktivitet. Utbildningsårets tai chi-del är en introduktion, vilket innebär att vi grundtränar de 24 positionerna och banden mellan dem. Då får deltagarna en god bild av vad tai chi är för något och får träna grundläggande koordination och kroppskontroll. De deltagare som sedan vill vidareutveckla och förfina sin tai chi gör detta under särskilda träffar efter utbildningsåret. Om ett sådant intresse finns sker träffarna utifrån ett schema som vi sätter gemensamt.

Mindfulness

Då mindfulness är meditationens förlängda arm ligger detta moment en bra bit efter introduktionen. Tanken är att deltagarna successivt bygger upp en bra meditationsrutin och på det viset förbereder sig för mindfulnessträning i sin vardag. Vi kommer att detaljerat gå igenom klassisk mindfulness och dess olika träningsmetoder. Denna del av utbildningen är huvudsakligen teoretisk, medan den praktiska träningen sköts av deltagarna mellan träffarna.

***

För att du ska få fullt utbyte av utbildningen är det viktigt att du praktiserar regelbundet, främst övningarna från föregående tillfälle. Då kommer du snart att både utveckla din fysiska styrka och kroppskännedom och ta steg framåt på det själsliga planet. Var och en som anmäler sig bör också tänka på att alla har ett ansvar för gruppen som helhet. Du bör därför prioritera utbildningen under detta år och närvara vid träffarna så långt det är möjligt.

Information i korthet:

 • Utgångspunkten är att vi ses en heldag (sex timmar) per månad. Beroende på ort m.m. kan denna dock delas upp på 3 + 3 timmar (vardagskvällar varannan vecka) eller en hel helg varannan månad. Vi har alltid uppehåll i juli och kring jul (om inte deltagarna gemensamt bestämmer annat).
 • Pris: 10 250:- inkl. moms (för företag tillkommer momsen).
 • Delsumma vid start / delbetalningar: En delsumma (4 500:-) måste betalas i samband med start. Resterande belopp kan delbetalas under utbildningens första 6 månader. Reseersättning tillkommer och fördelas mellan deltagarna. Anmälningsavgiften och ytterligare gjorda betalningar återbetalas ej vid avbruten utbildning. Grupprabatt (2 pers. eller fler anmäler sig samtidigt): 5 %.
 • Startdatum och -orter:
  Klicka här.
  I sydligaste Sverige krävs minst 5 deltagare för start, från Mälardalen och norrut krävs 8 deltagare.
 • Anmäl dig i god tid! Antalet platser är begränsat till 10.

Jag vill önska dig varmt välkommen!

© Livsbrunnen 2018

Kommentera