Beställ material

Deltagare i kurser och utbildningar får en hel del material som då ingår i avgiften. Likaså har jag skrivit ett antal artiklar för tidskrifter. Allt kan du beställa här (artiklarna i något modifierad form). Texterna skickas via e-post som pdf-filer. 

Att tänka på vid qigongträning. En informativ text för alla qigongutövare, inte bara för dig som tränar i Livsbrunnens regi! 

Buddhism, taoism, zen. Filosofiska/teoretiska grunder inom buddhismen, taoismen och zenbuddhism (syntesen mellan buddhism och taoism).  

Buddhism: vägen till självutveckling och insikt (tidskriftsartikel). Om buddhismens grunder, filosofi och etik.

Hjärnvågor. Om aktiviteten i vår hjärna och om hur denna förändras i meditation. 

Klassisk mindfulness. Om den ursprungliga buddhistiska mindfulnessträningen; om dess teori och träningsmetoder och om den stora skillnaden gentemot förenklad västerländsk mindfulness. 

Klassisk mindfulness och dess relation till mentalt skapande (under arbete).

Meditation, klassisk mindfulness och bortom (tidskriftsartikel). 

Qi, qigonghistoria, vetenskap. Om qi som begrepp; om qigongens historia och olika indelningsgrunder samt om qi/energi i kvantfysik och modern vetenskap. 

Qigongen och effekterna. En redovisning och förklaring (utifrån TCM:s syn på energi) av de många olika symptom/effekter som kan uppstå under qigongträning, meditation och healing. 

Tai chi, grundinformation. Kort om tai chins historia och om viktiga saker att tänka på vid tai chi-träning. 

Taoism (tidskriftsartikel). Om taoismens grunder, filosofi och etik.  

Wiccas väg: självutveckling, kunskap & magi (tidskriftsartikel). Om Wicca som system, om dess praktik och etik - och om vad Wicca egentligen är! 

***

Fler texter tillkommer kontinuerligt! Priserna ligger i intervallet 75:- - 200:- inkl. moms. Välkommen att beställa via e-post: livsbrunnen@gmail.com.