Ettårig grundutbildning, Säter, start 6 september 2019 (obs. grupp 2)

Grundutbildningen startar i Säter 14/6 2019 och kommer att hållas i block om 3 samlade utbildningsdagar per kvartal (fredag, lördag, söndag). Datumen är 6-8/9, 6-8/12, 28/2-1/3 (2020) samt 5-7/6 (2020). Antal platser: min. 7, max. 9. Lokal: Beröringskällan, Bergslagsgatan 40. Läs allt om innehåll och villkor under fliken Ettårig utbildning med möjlighet att bygga vidare till instruktörskompetens.

Livsbrunnen offentligt:

~ Fyrsidig artikel om meditation och klassisk mindfulness - och om vad som finns bortom dem (i tidningen Nära vintern/våren 2020). ⇓ ~ Fyrsidig artikel om den buddhistiska vägen till självutveckling och insikt (i tidningen Nära vintern/våren 2020). ⇓ ~ Fyrsidig artikel om Wicca i tidningen Nära nr 10 (oktober 2019). ⇓ ~ Fyrsidig artikel om taoism i tidningen Nära nr 3 (mars 2019). ⇓ ~ Intervju i tidskriften Allt om andlighet nr 3 2018: om qigong och utveck

Dag/helg med qigong och meditation, GRATIS när du samlar en grupp

Om intresset finns dyker möjligheterna upp! Jag arbetar flexibelt på olika plan, och en grundidé i Livsbrunnens verksamhet är att finnas där intresserade deltagare finns. Om du som läser detta har en grupp intresserade runt dig, så kontakta mig. Jag kommer till er och håller i en heldag eller weekend där ni får goda teoretiska och praktiska kunskaper i klassisk meditation och qigong. Vid behov kan kursen delas upp på flera på varandra följande vardagskväll...

Meditation, löpande träffar i Kristianstad

I Kristianstad träffas meditationsgruppen en gång per månad, tre timmar varje gång. Platsen är Magasinsgatan 2, i Medborgarskolans gemytliga lokaler. 350 SEK/träff. För företag tillkommer moms. Någon plats finns. Meditationen vi tränar är zenbuddhistiskt influerad, vilket innebär att vi arbetar mot frihet från tankar, allt mer ökad koncentration samt djupmeditation. Vid varje träff kommer deltagarna också att få teoretisk kunskap från såväl buddhism och...