Ettårig grundutbildning, Falun, start 29 maj

Grundutbildningen startar i Falun 29/5 2020. Vi träffas i tredagarsblock en gång per kvartal samt under två avslutande heldagar (lördag + söndag). Datum: 29-31/5, 28-30/8, 27-29/11 samt 26-28/2 (2021). Den avslutande helgen bokar vi gemensamt vid första träffen. Antal platser: min. 8, max. 10. Lokal: Konferenssal A4, Falu lasarett. Läs allt om innehåll och villkor under fliken Ettårig utbildning med möjlighet att bygga vidare till instruktörskompetens.

Ettårig grundutbildning, Kristianstad, start 9 oktober

Utbildningen startar i Kristianstad 9/10. Vi ses därefter varannan onsdag (dvs. udda veckor) kl. 18-21. Undantaget är träff nr 3 som av utbildningstekniska skäl är en heldag (4/1). Uppehåll i juli om inte deltagarna gemensamt kommer överens om annat. Plats: Mötesplats Sommarro (centralt i Kstd). Obs.: Det går bra att komma in i utbildningsåret även om du missar första träffen. Läs allt om innehåll och villkor under fliken Ettårig utbildning med möj

Ettårig grundutbildning, Säter, start 6 september 2019 (obs. grupp 2)

Grundutbildningen startar i Säter 14/6 2019 och kommer att hållas i block om 3 samlade utbildningsdagar per kvartal (fredag, lördag, söndag). Datumen är 6-8/9, 6-8/12, 28/2-1/3 (2020) samt 5-7/6 (2020). Antal platser: min. 7, max. 9. Lokal: Beröringskällan, Bergslagsgatan 40. Läs allt om innehåll och villkor under fliken Ettårig utbildning med möjlighet att bygga vidare till instruktörskompetens.

Livsbrunnen offentligt:

~ Fyrsidig artikel om meditation och klassisk mindfulness - och om vad som finns bortom dem (i tidningen Nära vintern/våren 2020). ⇓ ~ Fyrsidig artikel om den buddhistiska vägen till självutveckling och insikt (i tidningen Nära vintern/våren 2020). ⇓ ~ Fyrsidig artikel om Wicca i tidningen Nära nr 10 (oktober 2019). ⇓ ~ Fyrsidig artikel om taoism i tidningen Nära nr 3 (mars 2019). ⇓ ~ Intervju i tidskriften Allt om andlighet nr 3 2018: om qigong och utveck

Dag/helg med qigong och meditation, GRATIS när du samlar en grupp

Om intresset finns dyker möjligheterna upp! Jag arbetar flexibelt på olika plan, och en grundidé i Livsbrunnens verksamhet är att finnas där intresserade deltagare finns. Om du som läser detta har en grupp intresserade runt dig, så kontakta mig. Jag kommer till er och håller i en heldag eller weekend där ni får goda teoretiska och praktiska kunskaper i klassisk meditation och qigong. Vid behov kan kursen delas upp på flera på varandra följande vardagskväll...