Mina kompetensområden är kända som spirituella områden sedan långa tider. Men de är också högst relevanta när det kommer till fysisk och mental läkning, särskilt idag när allt fler människor inser att västerländsk vård inte kan erbjuda tillräcklig hjälp. Många vandrar långa tider genom sjukvården och får olika diagnoser eller felaktiga diagnoser – eller inga diagnoser alls eftersom man inte tar hänsyn till vad de säger och känner. Delar av den västerländska medicinen är inne i en återvändsgränd, samma återvändsgränd som den hamnade i redan från början när den (1) skilde kropp och själ åt och (2) började dela upp kroppen i delar som sades vara oberoende av varandra.

Vi måste tänka på att:

1. Människan är en energivarelse, skapad av energi, upprätthållen av energi. Varje molekyl i universum är ytterst energi och människan är inget undantag. Energin som ger oss liv kan också orsaka problem av allehanda slag om den inte får röra sig naturligt. Genom bland annat meditation och healing förändras, förflyttas och stabiliseras energin, och vi får uppleva hur enkelt det kan vara att åtgärda även mångåriga problem!

2. Allt är en helhet: universum, naturen, människan. Det finns ingen del av kroppen som står fri från någon annan. Inom de holistiska medicinska systemen som har varit så framgångsrika i tusentals år är därför idén om en läkare inom t.ex. öron/näsa/hals felaktig. Den kinesiska medicinen slog tidigt fast exempelvis att öron och njurar är sammankopplade, och har bevisat detta om igen under många hundra år. Följaktligen blir många människor fria från sin tinnitus när njurarna stärks!

3. Kropp och själ är odelbara. Därför läker det kroppen att arbeta med själen, och omvänt läker det själen att arbeta med kroppen. En själ som inte mår bra kommer att påverka kroppen negativt och på samma sätt kommer den kropp som inte är frisk att skada själen.

Västerländsk medicin är fortfarande mycket ung och kommer med tiden att anta ett alltmer holistiskt perspektiv. Ju mer insikt var och en av oss har, desto mer kan vi påverka och desto snabbare kommer processen att gå.

En annan aspekt är att vi måste tänka på vad vi äter och dricker. Vi behöver inte västerlandets enorma flora av läkemedel. Det behöver inte andra varelser på vår planet. Den väsentligaste skillnaden mellan oss och dem är att de lever som de är menade att göra, medan människan äter syntetisk, näringsfattig och förstoppande mat, missbrukar socker och salt, får för lite frisk luft, sitter stilla framför TV:n m.m. Bara insikten om hur långt från ett naturligt leverne vi befinner oss är ett stort steg på vägen mot att sätta igång kroppens självläkande kraft. Din kropp vill bli frisk och allt du behöver göra är att tillåta den!

Klassiska träningsformer som meditation, qigong och tai chi har som mål att utveckla och förändra utövaren på det själsliga och spirituella planet. Men vi får inte glömma den fysiska hälsan. Den är viktig inte minst för att vi ska kunna koncentrera oss på inre utveckling!

Lämna ett svar