Kunskapsbanken

OBS! Livsbrunnen omvandlas nu successivt till Garden of Feathers med kraftigt utökad verksamhet. Bokmärk och besök i fortsättningen www.garden-of-feathers.com. Kontakta mig på thorwald@garden-of-feathers.com. Välkommen!

Zenbuddhistisk meditation & traditionell buddhistisk mindfulness

Människor i hela världen har mediterat i tusentals år och floran av meditationstekniker är enorm. Den meditationsform som jag själv utövar och lär ut kommer från zenbuddhismen och kallas shikantaza, som är japanska och betyder 'ingenting förutom att sitta'. Shikantaza är influerad av taoismen och dess filosofi om wu-wei, 'intentionslöst handlande'. Denna meditationsform är lätt att förstå sig på och ur en synvinkel enkel: via koncentration ska utövaren nå ett tillstånd av tankefrihet, tystnad och tomhet i sinnet.

Det är viktigt att inse att meditationen har flera olika effekter: dels läker den kroppen, dels utvecklar den oss mentalt och spirituellt. Dess rent fysiska påverkan är ännu så länge relativt okänd i väst; läkeprocessen kan sammanfattas som så, att med ett stilla och tomt sinne alstrar vi lågfrekventa hjärnvågor i delta-, theta- och alfaregistren (0,5-2 Hz, 3-7 Hz respektive 8-13 Hz) och när dessa uppträder reagerar kroppen och startar spontana läkningsprocesser. Aldrig blir länken mellan kropp och sinne så tydlig som här!

Om du väljer att skaffa dig kunskap om meditation genom Livsbrunnen kommer du att få en god helhetsbild av hur meditationen påverkar oss på alla plan. Att man praktiserar är naturligtvis det viktigaste, men jag fäster också stor vikt vid teorin bakom. Då meditation (och mindfulness, se mer nedan) går utmärkt att studera på distans har jag skapat en sådan kurs på min. 12 veckor (se fliken Kurser). 

Mindfulness är meditationens "förlängda arm" i vardagen, dvs. tekniker för koncentration och spirituella framsteg i alla situationer i livet förutom just när vi mediterar. När vi mediterar sitter vi still i ett tyst rum med fokuserat sinne - men hur gör vi när vardagens sysslor tar vid igen? Detta får vi kunskap om. Jag vill understryka att den mindfulnessliknande träning som erbjuds i väst idag bara är toppen av det klassiska buddhistiska isberget. Idag handlar mindfulness nästan enbart om att reducera stress, medan smrti - som det ursprungliga systemet heter - även har vår spirituella utveckling som mål. När du blir bekant med mindfulness genom Livsbrunnen får du den traditionella, äkta varan.


Qigong (taoistisk, buddhistisk & medicinsk)

Qi betyder 'energi' och gong betyder 'arbete' eller 'skicklighet'. När du utövar qigong arbetar du alltså med energi, både med den du har inom dig och runt dig och med energin i det totala, allomfattande energifält som vi lever i från födelse till död. 

Qigong började praktiseras inom taoismen för ca 3 500 år sedan, och med tiden skulle qigongen komma att bli en av den traditionella kinesiska medicinens fyra (ibland fem) grenar (jämte akupunktur, tuinamassage och örtmedicin). Qigongen kan sedan i sig delas in i fem huvudgrenar där den tränas i många olika syften - och det finns tusentals olika qigongformer! Jag lär ut former ur de taoistiska, buddhistiska och medicinska grenarna. Du får därmed möjlighet till en bred qigongbas med former som betonar flertalet olika aspekter. Du kommer också att få god teoretisk kunskap om qibegreppet, qigongens historia, qigongens effekter m.m.

Former:

  • Hälsoqigong
  • Ba Duanjin (De åtta silkesbrokaderna) variant I
  • Ba Duanjin variant II
  • Taiji gong / Smiling Heart qigong
  • Xiang gong
  • Lian qi bafa gong (sittande form)
  • Taoistisk tempelqigong (sittande form)
  • De fem djurens qigong
  • Dao yin shu
  • Ma Bu


Tai chi / Taiji (24-formen)

Tai chi (ibland Taiji) kallas ibland för "qigongens kusin" och är en effektiv metod för att nå avslappning och harmoni. Rörelsemönstret i tai chi är nytt för de flesta och kan upplevas svårt då det skapas av en avslappnad men ändå dynamisk kropp. De allra flesta blir emellertid väldigt förtjusta i tai chi när de väl hittar de nödvändiga "nycklarna" - om inte förr!

Förutom att tai chi introducerar ett nytt sätt att använda kroppen är träningen känd för att ge benstyrka tack vare de låga positionerna, och för att räta ut och stärka rygg, bål och nacke. Därtill främjas kraftfullt balans, smidighet, koordination och koncentration.

Tai chi kan översättas till 'den högsta kraften'. Metoden är inte särskilt gammal mätt med kinesiska mått; de tidigaste bevisen på utövande kommer från 1600-talet då en officer i den kinesiska armén såg stridspotentialen i qigong och började lägga till steg i formerna. Tai chi är således ursprungligen en av Kinas många hundra kamparter.