Healing – arbete med kroppens energier – betraktas ännu med skepsis i Sverige. Annorlunda är det på andra håll i världen, även bland västländerna. Och naturfolk har känt till healingens effekter så länge mänskligheten har funnits till. Österländsk medicin slår fast: eftersom vi ytterst består av energi är de problem som vi har också energiproblem. Denna lika enkla som logiska utgångspunkt har varit grunden för healingens framgångar under mycket lång tid.

Jag har bakgrund i två olika healingtraditioner, dels den välkända Reikimetoden, dels Qinengdao som är en taoistisk healingtradition. Båda är riktade mot alla typer av problem och tillstånd, ofta sådana som klienten har haft länge. Dessa kan ha sitt ursprung både i kroppen och sinnet – det kan alltså handla om såväl fysiska skador som mentala negativa upplevelser. Oavsett vilket skapas blockeringar i kroppens energier och det är då som rätt utförd healing är så effektiv.

Hur lång tid en behandling tar beror på klientens behov och önskemål, men ofta varar den mellan 40 och 50 minuter (hela sessionen kan ta uppemot 1,5 tim. med genomgång före och vila och uppföljning efteråt). Kontakta mig för mer information och/eller tidsbokning.

Det är viktigt att förstå att healing endast är temporär hjälp. Healing är bra inledningsvis när vi ska bringa ordning i energisystemet, men det är av största vikt att klienten (a) börjar praktisera meditation (och gärna även qigong) samt (b) om möjligt strukturerar om sin tillvaro för att eliminera det som orsakar energiblockeringarna. En extern hjälpare är inte en hjälpare i längden, utan blir bara en som rättar till problem som hela tiden kommer tillbaka. Klienten själv kan och måste göra lejonparten av arbetet. Att meditation här kommer in som läkande instrument förvånar de flesta, men healing och meditation är tätt sammankopplade eftersom även meditationen i inledningsskedet kommer att förändra kroppens energitillstånd. När tankarna och kroppen stillas (och tänk på att tanke och kropp inte kan särskiljas!) får kroppens egna energier möjlighet att börja arbeta för att lösa upp blockeringar och för att lyfta upp sig själva till den ursprungliga statusen. Energirörelserna kommer varje person som mediterar att känna av på olika sätt, men på det stadiet går de inte att kontrollera och inte alltid ens att förstå. Men de arbetar för att kroppen ska läkas och det är huvudsaken! När man sedan har kommit en bit på vägen – och samtidigt tagit bort destruktiva inslag i livet – är behovet av healing sedan länge försvunnet. Alltså: Healing är en utmärkt starthjälp för att klienten sedan ska kunna hjälpa sig själv!

Lämna ett svar