Människor i hela världen har mediterat i tusentals år. Meditation är ett oöverträffat verktyg för att minska stress, få sinnet i balans och stillhet och – med tiden – nå varaktig inre frid. Det jag främst lär ut är zenbuddhistiskt influerad meditation, där utövaren via koncentration når tankefrihet och tomhet. Det finns emellertid många fler övningar som kan sägas ha en meditativ karaktär och som du kan och bör lära dig! Dessa kan vara exempelvis spirituella kontemplationer av olika slag eller stilla energiövningar (vanligt inom främst taoismen).

Det är viktigt att inse att meditationen har flera olika effekter: dels läker den kroppen, dels utvecklar den oss mentalt och andligt. Meditation är alltså såväl ett medicinskt instrument som ett spirituellt! Läkeprocessen kan sammanfattas som så, att ett stilla och tomt sinne alstrar lågfrekventa hjärnvågor i delta-, theta- och alfaregistren (0,5-2 Hz, 3-7 Hz respektive 8-13 Hz) och när dessa uppträder reagerar kroppen och startar spontana läkningsprocesser. Aldrig blir länken mellan kropp och sinne så tydlig som här! Men även om meditationen i sig ger dessa resultat kan effekten förstärkas och accelereras. Detta tar jag fasta på under våra meditationsträffar, vilket ger dem en unik karaktär, då jag arbetar med energierna hos de deltagare som önskar det. Målet är dels att visa de goda effekter som korttidshealing har, dels att öka deltagarnas kännedom om energi. Många deltagare påpekar också att healingen hjälper dem att skingra tankarna och komma närmare meditationen.

Lämna ett svar