Livsbrunnen mindfulness

Här i väst talas det numera inte bara om meditation utan också om mindfulness. Mindfulness kan definieras som “närvaro i nuet” och kan i princip sägas vara tillämpningen av det som meditationen lär oss. Meditationen är alltså den omistliga grundträningen, i en skyddad miljö, medan mindfulness blir det som vi praktiserar “ute i verkligheten”, ofta i intensiva och stressiga miljöer. I sin moderna, förvanskade form betraktas mindfulness som “de snabba resultatens redskap”, medan man hoppar över koncentrations- och meditationsträningen. Men på den vägen kommer vi aldrig att varken förstå mindfulness eller kunna utnyttja den på rätt sätt.

Mindfulnessträningen formades inom Hinayanabuddhismen och finns beskriven i detalj i den klassiska skriften Sattipatthana-sutta. Systemet består av fyra huvuddelar som praktiseras i tur och ordning: andningens och kroppens uppmärksamhet, känslornas uppmärksamhet, sinnets uppmärksamhet och uppmärksamhet på mentala objekt. Inom området finns mycket teoretisk kunskap att hämta för den som önskar eftersom mindfulness har en central position inom buddhismen; som exempel kan nämnas att mindfulness är nummer sju på den s k ädla åttafaldiga vägen. Men det är i praktiken som mindfulness kommer till sin rätt och det är också där som det stora men roliga arbetet börjar!

För den som nyss har börjat meditera är mindfulness ett vagt begrepp, kanske även oväsentligt. Men vid ett särskilt tillfälle dyker frågan om sinneslugn i vardagen upp hos alla: när man har lyckats uppnå ett relativt lugn under meditationspasset och känner att man vill behålla detta lugn även efteråt. Den dag man vill leva och andas närvaro och koncentration, då blir mindfulness plötsligt något greppbart!

Lämna ett svar