Livsbrunnen qigong taiji

Qigong

Qi betyder ‘energi’ och gong betyder ‘arbete’ eller ‘skicklighet’. När du utövar qigong arbetar du alltså med energi, både med den du har inom och runt dig och med energin i det totala, allomfattande energifält som vi lever i från födelse till död.

Qigong började praktiseras inom taoismen för cirka 3 500 år sedan, och med tiden skulle qigongen bli en av den traditionella kinesiska medicinens fyra (ibland fem) grenar. Syftet med träningen kan i vissa fall vara tydligt spirituellt medan det i andra fall snarare handlar om att bli skicklig på att hantera qi, exempelvis i syfte att hela sig själv. Ytterligare andra qigongformer betonar kroppsmedvetenhet, koordination och styrka. Så oavsett om vårt syfte är spirituellt, medicinskt eller något helt annat har qigongen mycket att erbjuda!

Det finns tusentals qigongvarianter som alltså skiljer sig mycket åt sinsemellan. Hälsoqigong, exempelvis, innebär en systematiserad massage av kroppens akupunkturpunkter; Aromaqigong arbetar specifikt med det energifält som omger kroppen; Ba Duanjin qigong är fysiskt krävande och öppnar upp bland annat hjärtsäcksmeridianen; Taoistisk tempelqigong är meditativ och låter oss handskas med energi på ett lugnt och inkännande sätt. Qigongen erbjuder enorma valmöjligheter, och för att komplettera den bör man också ägna sig åt sittande meditation.

Jag praktiserar följande qigongformer (och de flesta lär jag också ut):

 • Hälsoqigong
 • Ba Duanjin (De 8 silkesbrokaderna), steg 1 och 2
 • Xiang gong (Buddhistisk Aromaqigong) 1
 • Xiang gong 2
 • Lian Qi Bafa gong (Sittande form; ‘Åtta metoder att träna qi’)
 • Taoistisk tempelqigong (sittande form)
 • Taiji-qigong (även känd som Det leende hjärtat)
 • Qi Jiemei qigong (‘De sju systrarna’)
 • Dao Yin Shu
 • Ma Bu
 • + Tai chi, 24-formen, se nedan

Tai chi

Tai chi (ibland Taiji) är en nära släkting till qigongen och en väl beprövad metod för fysisk och mental utveckling. Tai chi brukar (oegentligt) beskrivas som “meditation i rörelse”; genom långsamma, harmoniska rörelser lär du steg för steg känna både kroppens och själens arbete. Denna träningsform är inte särskilt gammal mätt med kinesiska mått – de tidigaste bevisen på utövande kommer från 1600-talet. Filosofin bakom är däremot många tusen år gammal.

Tai chi är känt för att ge benstyrka tack vare de låga positionerna, och för att räta ut och stärka rygg, bål och nacke. Därtill främjas balans, rörlighet, smidighet, koordination och koncentration. En hel del av positionerna och rörelserna kan i början kännas främmande, men många utövare anser att en del av tjusningen med tai chi är just att de lär sig att kontrollera kroppen på ett helt annat sätt än de är vana vid!

Tai chi kan översättas till ‘den högsta kraften’. Den tai chi-form som jag lär ut heter 24-formen, världens mest spridda variant. Liksom alla befintliga varianter har den sitt ursprung i Chen style Tai chi chuan.

Lämna ett svar