De människor som på olika sätt önskar förändra livet blir snabbt fler; en särskilt kraftig ökning har jag kunnat se de senaste 2-3 åren. Vanliga frågor är: Vilket är egentligen syftet med livet? Hur går jag tillväga för att förändra det? Vad kan de mycket gamla och effektiva metoderna hjälpa mig med? Hur startar jag?

Utifrån lång erfarenhet kan jag hjälpa dig med olika svar, antingen du ännu inte har startat din andliga resa eller är mitt inne i den. Under resans gång kommer du att arbeta med din “personliga packning” samtidigt som du kommer att ta de olika och omvälvande steg som måste tas av alla som utvecklas mentalt och andligt.

Samtalet kan ske både i verkliga livet och via e-post, om du föredrar det. I Livsbrunnens ettåriga utbildning ingår samtal och feedback; det är vanligt att året startar olika processer som du kan behöva ventilera och få en helhetsbild av.