Distanshealing & Samtalet om ditt liv

Distanshealing

Energi berörs inte av varken tid eller rum och därför har healing på distans lika god effekt som om klienten varit närvarande. Det viktiga är intentionerna och emotionerna; om de är goda och starka samtidigt som klienten är redo att ta itu med eventuella orsaker till problemet kommer resultatet att bli mycket bra.

Du är välkommen att boka en tid som vi gemensamt kommer överens om. Jag arbetar inte med healing strax innan, under eller strax efter fullmåne, men övrig tid är du välkommen att få behandling. Naturligtvis kommer vi att ha kontakt såväl innan behandlingen som efteråt för att följa upp och utvärdera.

En behandling tar 30-45 minuter + minst 10 minuter avslappning både innan och efteråt. Priset är 450:- inkl. moms.

Välkommen att boka!

Samtalet om dig, ditt liv och din framtid

De människor som på olika sätt önskar förändra livet blir snabbt fler; en särskilt kraftig ökning har jag kunnat se de senaste 3-4 åren. Många frågar sig om vår livsstil verkligen är konstruktiv och givande eller om det finns en annan sorts tillvaro som leder till varaktig glädje och lycka. Vanliga frågor är: Vilket är egentligen syftet med livet? Hur går jag tillväga för att förändra det? Hur fyller jag tomrummet inom mig med väsentliga saker? Vad kan de mycket gamla och effektiva metoderna hjälpa mig med? Hur startar jag?

Utifrån lång erfarenhet kan jag hjälpa dig att få fram svaren, antingen du ännu inte har startat din andliga resa eller är mitt inne i den. Under resans gång kommer du att arbeta med din "personliga packning" och ta de olika, ofta omvälvande, steg som måste tas av alla som vill utvecklas mentalt och spirituellt.

Samtalet kan ske i verkliga livet eller/och via e-post/telefon. I Livsbrunnens ettåriga grundutbildning ingår samtal och feedback; det är vanligt att året startar kraftfulla processer som deltagaren kan behöva ventilera och få en helhetsbild av.

Välkommen att kontakta mig!