Livsbrunnen har sedan 2017 en filial i Dalarna. Flera gånger per år arbetar jag i Dalarna, dels med utbildningsgrupper i Säter, dels i ett samarbete med Falu Lasarett. En duktig instruktör som är stationerad i Falun finns tillgänglig i mellanperioderna. Hennes namn är Mariett Pappila och hon kan kontaktas på e-post: systermariett@hotmail.com.