LIvsbrunnen ettåriga utbildning

Livsbrunnens ettåriga grundutbildning ger goda teoretiska kunskaper och en bred praktisk bas. Den är främst för egen utveckling/eget bruk, men lägger samtidigt grunden för dig som vidareutbilda dig till instruktör. Innehållet (obs. att detta delvis varieras beroende på grupp):

 • Meditation i praktik och teori (bl. a. om meditationen som redskap för spirituell utveckling, om dess förmåga att läka kroppen och transformera om själen och om det holistiska tänkande som ligger till grund för all spirituell träning).
 • Qigong: Ma Bu (stående, passiv meditation), Smiling Heart qigong, Ba Duanjin qigong (“De åtta silkesbrokaderna”) steg 1-2, Aromaqigong, Hälsoqigong, Taoist temple seated qigong alt. Lian Qi Bafa gong.
 • Tai chi: introduktion till 24-formen. Mer information om utbildningens tai chi-del hittar du nedan under rubriken “Qigong och tai chi/taiji”.
 • Klassisk buddhistisk mindfulness, steg 1-3.
 • Energimeridianer och akupunkturpunkter (grunder i TCM, Traditionell kinesisk medicin)

———-

Om du sedan vill bli meditations- och qigonginstruktör kommer vi att arbeta tillsammans för att du ska hålla en hög nivå såväl praktiskt och teoretiskt som pedagogiskt. I idealfallet behärskar du ett antal sinsemellan mycket olika qigongvarianter samt har en bred och relativt djup teoretisk bas som kommer till nytta främst när du lär ut meditation (i första hand kunskaper inom taoism och buddhism, men även allmänspirituella kunskaper). I detta skede är det viktigt att du har kontroll på din egen spirituella process och ditt fortskridande, då det är grunden till att du kan hjälpa andra.

Vidareutbildningen sker under minst 6 månader med intensifierat hemarbete (längden beror på vilken studietakt du väljer och hur många och vilka qigongformer du väljer att examinera). Grunden är träffar månadsvis, 4 timmar per gång. Du examinerar dig i valfria qigongformer (examineringen sker successivt). Du lär dig också ytterligare qigongformer, om du önskar, samt breddar och fördjupar din kunskapsbas inom både kinesisk filosofi och det allmänspirituella området. Detta sker genom våra träffar, litteratur och instuderingsfrågor. Det kan också bli aktuellt att du träffar en grupp och lär deltagarna en qigongform (eller hjälper dem vidare i en form som de redan tränar) eller lär dem hur de ska meditera och berättar om meditationens effekter och mål.

Qigong och meditation är två sidor av samma mynt. Därför kan man inte studera vidare till att bli instruktör i enbart qigong. Till yang måste alltid finnas yin!

Instruktörsdelen speglar mitt eget stora intresse, spirituell och mental utveckling. Därför kommer du, via instuderingsfrågorna, att få en god inblick i de stora spirituella traditionerna taoism och buddhism. Som meditationslärare kommer du att få många frågor vilkas svar tillhandahålls där.

Utbildningens upplägg

De olika delarna i utbildningen följer på varandra i naturlig ordning. Nedan presenteras de i följd. (Du kan läsa mer om respektive område under länken Kunskapsbanken.)

Meditationskunskap

Meditation är grunden till vår fysiska, mentala och spirituella utveckling. Meditationspraktiken är inte något som man blir “färdig” med efter en viss tids utövande, utan är en livslång resa – som är kolossalt spännande! Du kommer med tiden att lära känna både kropp, sinne, ande och omvärld på helt nya sätt. Under denna del av utbildningen bekantar du dig med zenbuddhistiskt influerad meditationsteknik där vi strävar mot allt mer ökad koncentration samt tankefrihet. Den som vill kan också arbeta med s k kontemplationer – tankeövningar som avser att förfina vårt spirituella tänkande.

Basen i teoridelen är meditationens potential att förändra individen, hur förändringar är möjliga och vilka förändringar som sker. Vi kommer också att bekanta oss med taoismens, buddhismens och zenbuddhismens filosofier och kosmologier. Under utbildningsåret kommer vi ofta att återvända till dessa teman eftersom det kommer att hända mycket med var och en som gör meditationen till en rutin.

Qigong och tai chi/taiji

När du utövar qigong arbetar du med din och omgivningens energi, ofta genom långsamma rörelser som utförs koncentrerat. Den fysiska aspekten är emellertid bara en del av qigong; även den spirituella utvecklingen är väsentlig. En ökad medvetenhet om universums cykler och en kraftfull kontakt med naturen är vanliga effekter av qigongträning. Dessutom: eftersom du fokuserar på att känna och hantera energi kommer du att öka din medvetenhet om denna och förståelsen för att energi är, och betyder, allt i vår värld.

Teorin i denna del består i att du får kunskap om qi som begrepp, om qigongens historia samt om dess olika indelningsgrunder.

Tai chi (taiji) betraktas ibland som en särskild form av qigong och är ett mycket bra verktyg för utveckling av koncentration, koordination, balans, kroppshållning och benstyrka. Tai chi är krävande men ger väldigt mycket tillbaka. Vi kommer att gå igenom den så kallade 24-formen, en av de mest spridda formerna.

Tai chi är en utpräglad steg för steg-aktivitet. Utbildningsårets tai chi-del är en introduktion, vilket innebär att vi grundtränar de 24 positionerna och banden mellan dem. Då får deltagarna en god bild av vad tai chi är för något och får träna grundläggande koordination och kroppskontroll. De deltagare som sedan vill vidareutveckla och förfina sin tai chi gör detta under särskilda träffar efter utbildningsåret. Om ett sådant intresse finns sker träffarna utifrån ett schema som vi sätter gemensamt.

Mindfulness

Då mindfulness är meditationens förlängda arm ligger detta moment en bra bit efter introduktionen. Tanken är att deltagarna successivt bygger upp en bra meditationsrutin och på det viset förbereder sig för mindfulnessträning i sin vardag. Vi kommer att detaljerat gå igenom klassisk mindfulness och dess olika träningsmetoder. Denna del av utbildningen är huvudsakligen teoretisk, medan den praktiska träningen sköts av deltagarna mellan träffarna.

***

Jag vill be dig att beakta följande fem saker:

För att du ska få fullt utbyte av utbildningen är det viktigt att du praktiserar efter träffarna. Då kommer du snart att både utveckla din fysik, kroppsmedvetenhet och koordination samt ta steg framåt på de mentala och spirituella planen. Det handlar inte om några jättelika insatser, istället är en viss regelbundenhet det viktiga!

De klassiska systemen är kraftfulla, och inte sällan startar omvälvande processer hos deltagarna under året. Om detta sker, tänk på att råd, stöd och hjälp finns att hämta inom ramen för utbildningsåret. De taoistiska och buddhistiska traditionerna har lett människor framåt i tusentals år, och det som lärs ut, i praktik och teori, bör man därför inte ta lätt på – det pekar mot rätt väg. För den som integrerar kunskaperna på allvar i livet kommer många knutar att lösa upp sig!

Var och en som anmäler sig bör tänka på att alla har ett ansvar för gruppen som helhet och för dess utveckling och dynamik. Du måste därför vilja prioritera utbildningen under detta år och vara närvarande vid träffarna så långt det är möjligt. Om du väljer att gå året för att reducera stress måste du också vara beredd att skära bort delar i tillvaron.

Var och en med normal fysisk status kan delta med lätthet. Om du däremot har djupgående problem med kroppen och/eller kraftig övervikt kan detta innebära att du inte kan tillägna dig övningarna så som är avsett.

Om du inte tidigare har beaktat din livsstil i stort kan det vara en bra chans att starta nu! Se över din kost, minska på intaget av artificiella livsmedel, prioritera din egen utveckling framför TV, materiella saker m m. Då kommer du successivt att hitta en helt ny glädje i tillvaron!

Information i korthet:

 • Utgångspunkten är att vi ses en heldag (sex timmar) per månad. Beroende på ort m.m. kan denna dock delas upp på 3 + 3 timmar (vardagskvällar varannan vecka), en hel helg varannan månad, eller block om 3 dagar en gång per kvartal. Vi har uppehåll i juli och kring jul (om inte deltagarna gemensamt bestämmer annat eller annat anges i respektive utbildningsschema).
 • Pris: 11 900:- (Malmö, Göteborg, Stockholm: 12 500:-). I priset ingår moms, allt material samt samtal om du önskar (läs mer här: https://www.livsbrunnen.se/kunskapsbanken/samtal/). Reseersättning (3-4 % av utbildningskostnaden) tillkommer och fördelas mellan deltagarna.
 • Delsumma vid start / delbetalningar / villkor: En delsumma (4 500:-) betalas 1-2 månader före start (vid avanmälan senare än 1 månad före start uttas istället en administrationsavgift på 1 000:-). Resterande utbildningskostnad delbetalas under utbildningens första 6 månader. Deltagaren har förbundit sig att betala 75 % av utbildningens totalkostnad vid avbruten utbildning.
 • Startdatum och -orter:
  Klicka här.
  I sydligaste Sverige krävs minst 5 deltagare för start, från Mälardalen och norrut krävs 8 deltagare.
 • Anmäl dig i god tid! Antalet platser är begränsat till 10.
 • Vid en anmälan har du tagit del av och godkänt ovanstående villkor.

Jag vill önska dig varmt välkommen!

© Livsbrunnen 2020

2 thoughts on “Ettårig grundutbildning med möjlighet att bygga vidare till instruktörskompetens

 1. Hej,

  Har du platser kvar på: Ettårig grundutbildning med möjlighet att bygga vidare till instruktörskompetens, i Åhus?

  Med vänliga hälsningar

  Anders Regårdh

 2. Hej Anders! Vill försäkra mig om att du har fått mitt svar – skickade det häromdagen direkt till din g-mailadress.

  Hälsningar
  Thorwald

Lämna ett svar