Om mig och Livsbrunnen

OBS! Livsbrunnen omvandlas nu successivt till Garden of Feathers med kraftigt utökad verksamhet. Bokmärk och besök i fortsättningen www.garden-of-feathers.com. Kontakta mig på thorwald@garden-of-feathers.com. Välkommen!

Jag heter Thorwald Lorentzon och är 49 år. Jag har förmånen att kunna arbeta i en stor del av Sverige, med tyngdpunkt på Skåne och Dalarna. Mitt intresse för de olika grenarna i den kinesiska medicinen, och för den underliggande filosofin, startade för många år sedan då jag tränade asiatiska kamparter. Jag utbildade mig successivt till qigong-, meditations- och tai chi-lärare och till healer i två olika traditioner. Jag är sedan flera år också verksam som föreläsare och skribent inom området. 

Genom Livsbrunnen förmedlar jag kunskaper som är ovanliga och i vissa fall unika. Med det följer ett ansvar, och kvalitet och djup är naturligtvis viktiga saker som jag aldrig tummar på. Kraften i de klassiska systemen får aldrig urvattnas - det är ju just kraften som har fått dem att frodas i tusentals år och läkt kropp och själ hos miljoner människor!

Spirituell kunskap är dock inte förbehållen Asiens kulturer. Jag arbetar också som lärare inom Wicca, det västerländska spirituella systemet med rötter i bl.a. Europa. Jag är Second Degree Cleric i Correllian Nativist Wicca, och du kan läsa mycket om detta här: www.madr-wicca.se .

Jag vill önska dig hjärtligt välkommen till nya kunskaper, till nya grenar på livets träd! Kontakta mig på livsbrunnen@gmail.com. Se också Livsbrunnens Facebooksida.

******

Företaget har F-skatt

******