I julinumret av Nära kan du läsa mer om min verksamhet och också prova på en lätt qigongform som jag skapade för Näras läsare!

FullSizeRender