Välkommen till tre fullmatade qigongkvällar i Falun 3-5/3 2020! Vi ägnar oss åt att praktisera två olika qigongformer, och du får även en teoretisk inblick i dessa områden: Varför tränar vi qigong? Vilka effekter och mål handlar det om? Hur praktiserar vi effektivt? Efteråt får du text- och filmmaterial så att du kan fortsätta träna själv på ett bra sätt. Dessa kvällar är i första hand ämnade för Landstinget Dalarnas personal, men det finns ett antal platser för externa deltagare.

Tider: 18.00-20.30. Pris: 950:- inkl. moms och material. Lokal: Konferenssalen A4, Falu lasarett.

Mejla din anmälan och/eller frågor till livsbrunnen@gmail.com.

Välkommen!