Grundutbildningen startar i Säter 14/6 2019 och kommer att hållas i block om 3 samlade utbildningsdagar per kvartal (fredag, lördag, söndag). Datumen är 6-8/9, 6-8/12, 28/2-1/3 (2020) samt 5-7/6 (2020).

Antal platser: min. 7, max. 9.

Lokal: Beröringskällan, Bergslagsgatan 40.

Läs allt om innehåll och villkor under fliken Ettårig utbildning med möjlighet att bygga vidare till instruktörskompetens.