Utbildningen startar i Kristianstad 9/10. Vi ses därefter varannan onsdag (dvs. udda veckor) kl. 18-21. Undantaget är träff nr 3 som av utbildningstekniska skäl är en heldag (4/1). Uppehåll i juli om inte deltagarna gemensamt kommer överens om annat.

Plats: Mötesplats Sommarro (centralt i Kstd).

Obs.: Det går bra att komma in i utbildningsåret även om du missar första träffen.

Läs allt om innehåll och villkor under fliken Ettårig utbildning med möjlighet att bygga vidare till instruktörskompetens.