Välkommen till en dag där du får en inblick i qigong, den gamla kinesiska metoden för utveckling av sinne, ande och kropp. Vi kommer att träna en av taoismens många qigongformer och varva den praktiska träningen med viss faktakunskap. Efter dagen kommer du att få film- och textmaterial för att kunna praktisera på egen hand. Om du sedan vill träna vidare kan du se den här dagen som en introduktion till Livsbrunnens ettåriga grundutbildning som startar i Malmö senare i år (19/8).

Datum och tid: 18/4 kl. 9.00-16.00.
Lokal: Studio Frid, Köpenhamnsvägen 46.
Antal platser: 12.
Pris: 1 100:- inkl. moms och material.

Anmäl dig eller ställ frågor på livsbrunnen@gmail.com.

Välkommen!